Loading...

Геодетска агенција
ГЕОВИВ

Је приватна геодетска агенција која пружа комплетну услугу у извођењу
свих гедетских радова на територији целе Србије.

O NAMA

ГЕОВИВ је приватна геодетска агенција која пружа комплетну услугу у извођењу свих геодетских радова на територији целе Србије. Нашу агенцију чини тим људи са дугогодишњим искуством у области геодезије, који је својим знањем и професионалним приступом сваком случају изградио репутацију по којој нас наши задовољни клијенти препоручују другима.

Сви геодестски радови се врше уз лиценцу издату од стране Републичког геодетског завода, и у складу са Законом о државном премеру и катастру и другим важећим прописима струке. У сваком тренутку смо отворени за бесплатно консултовање, саветовање и пружање информација. Наш задатак је да гарантујемо врхунску геодетску услугу и најзахтевним корисницима.

Наша агенција са поносам представља део својих услуга које завршавамо
кавалитетно и поштујући договорене рокове.

Наше Услуге:
 • Геодетски снимак
 • Елаборат геодетских радова
 • Омеђавање парцела
 • Деоба парцела
 • Интерна деоба парцела – Скица начина коришћења
 • Идентинфикација парцела
 • Спецификација посебних делова објекта
 • Израда катастарско-топографског плана
 • Израда топографског плана
 • Обележавање објекта
 • Контрола темеља
 • Праћење слегања објекта
 • Рачунање кубатура ископа и насипа
 • Уцртавање водова
 • Снимање фасада
 • Парцелација
 • Обележавање стубних места за противградну мрежу

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА

Ми вам пружамо могућност да све везано за легализацију (озакоњење) објекта решите на једном месту јер је наш тим за легализацију сачињен од архитекте, геометра и правника. У сарадњи са архитектонским бироом “Инес” из Београда смо озаконили више од 700 објектата...

 • Елаборат о затеченом стању на терену објекта
 • Геодетски снимак и геодетски елаборат
 • Елаборат етажирања (спецификација посебних делова објекта)
 • Решавање имовинско–правних односа

Контакт

060 341-41-94 / 060 737-40-40 / 060 477-83-00
geovivbeograd@gmail.com